Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00032

Széchenyi 2020

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Kedvezményezett: Kisvárda Város Önkormányzata
Projekt címe:
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán
Azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00032
Projekt összköltsége: 387.567.043- forint
Megítélt támogatás összege: .- forint
Támogatás mértéke: %
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.31.

Projekt tartalma:
A projekt szakmai-műszaki tartalma:
Önállóan támogatható tevékenységek:
- Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.
- Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Helyszín Kisvárda Somogyi Rezső utca, Csillag utca, Kossuth utca, Liliom utca, Krucsay Márton utca, Császy László utca, Kölcsey Ferenc utca, Mártírok útja.
- Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója.
Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna), medertarozáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése. Helyszín: Kisvárda Mártírok útja.
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése. Helyszín: Somogyi Rezső utca, Csillag utca, Kossuth utca, Liliom utca, Krucsay Márton utca, Császy László utca, Kölcsey Ferenc utca, Mártírok útja.
- Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az előírások szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló területen a telepítendő fajok kiválasztásánál a táji, természeti jellemzőket is figyelembe kell venni).
- Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben indokolt. Helyszín: Somogyi Rezső utca, Kossuth utca, Krucsay Márton utca, Kölcsey Ferenc utca, Mártírok útja.

Sajtóközlemény